Lastenparlamentti.fi

TaustaOpetusministeriön piirissä on jo muutaman vuoden ajan toiminut epävirallinen verkkodemoratiatyöryhmä, joka on kartoittanut ja tukenut nuorten parissa tehtäviä osallistumiseen ja vaikuttamisen edistämiseen tähtääviä hankkeita.

Yksi positiivinen esimerkki nuorten osallistumisesta vaikuttamiseen on Valtikka, joka on saavuttanut runsaasti käyttäjiä ja edistänyt kouluissa tehtävää vaikuttamistaitotyötä.

Lasten ja nuorten parissa nuorisovaltuustoja paremmin on onnistunut koulujen varaan organisoitu jo kahden vuoden ajan menestyksekkäästi toiminut Tampereen lasten parlamentti ja sen verkkosivusto http://www.haulitorni.fi.

Tampereella vuonna 2001 perustettu Tampereen Lasten Parlamentti on jo nyt vakiinnuttanut toimintansa. Tampereen Lasten Parlamentti on tehnyt lukuisia aloitteita Tampereen kaupungin hallintoelimille. Lasten esityksiin on aina vastattu ja suuri osa on johtanut pysyviin muutoksiin eli lasten ideat ja toiveet ovat toteutuneet.

Tampereen mallia on tuotteistettu ja sitä on esitelty esimerkiksi Kotkan kaupungin päättäville elimille. Kotkaan avattiin lokakuussa Lasten parlamentti.

Mitään estettä ei ole sille, etteikö Tampereen lasten parlamentin malli voisi levitä myös muihin suomalaisiin kaupunkeihin. Mallin erityisenä vahvuutena on sen tukeutuminen koulujen toimintaan.

Kyse ei ole siis poliittisiin puolueihin turvautuvasta demokratiamallista, vaan alueella aktiivisesti toimivien koulujen varaan rakentuvasta ns. mandaattidemokraattisesta mallista.

Tämä luo organisaatioon vahvuutta, säännöllisyyttä ja turvallisuutta. Koulujen varaan rakentuva Lasten vaikuttamiskanava motivoi sekä opetusta että tarjoaa opetukselle jokapäiväisen ja arkisin käytössä olevan sovelluskentän, lasten osallistumisen toimintafoorumin. Opetus ja käytäntö kulkevat näin vahvasti käsi kädessä. Monesti toki lasten parlamentin edustajat osallistuvat myöhemmällä iällään poliittisten puolueiden toimintaan.

Suomen Lasten Parlamentti ry:n aatteellisena sisältönä on YK:n lasten oikeuksien sopimus, jonka Suomikin on ratifioinut - mutta jota tällä hetkellä ei oikein viedä missään määrätietoisesti eteenpäin.


Suomen Lasten Parlamentti