Lastenparlamentti.fi

TavoitteetSuomen Lasten Parlamentti ry:n tavoitteena on edistää lasten osallistumista ja vaikuttamista Suomessa. Toiminnan aatteellisena perustana on YK:n lasten oikeuksien sopimus.

Yhdistyksen tarkoituksena on :

1. toimia kaupunkikohtaisia Lasten Parlamentteja kokoavana yhdistyksenä kehittää ja monipuolistaa julkishallinnon, koulujen ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta.

2. kehittää ja monipuolistaa Lasten parlamentteja Tampereen Lasten Parlamentin mallin mukaisesti.

4. tuoda esille kaupunkikohtaisten Lasten Parlamenttien ja Suomen Lasten Parlamentin kannanottoja ja julkilausumia, sekä edesauttaa tehtyjen aloitteiden etenemistä.

5. auttaa viranomaisia tiedottamaan lapsia ja nuoria koskevasta päätöksenteosta jo valmisteluvaiheessa.

6. pitää yhteyttä viranomaisiin - erityisesti opetusministeriöön - ja tiedottaa lasten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista7. järjestää vuosittain Suomen Lasten Parlamentin kokoontumisen alkaen vuodesta 2007, jolloin Suomen eduskunta täyttää 100 vuotta

7. tehdä hallituksensa päätöksellä aloitteita ja esityksiä

8. järjestää koulutustilaisuuksia ja tuottaa lapsille suunnattua vaikuttamistaitoja edistävää materiaalia


Suomen Lasten Parlamentti